Ventilation i bostad

Inomhusklimatet styrs av ventilation, vars uppgift är att transportera bort fukt och föroreningar i luften samt att tillföra ny frisk luft. För att ventilationen ska fungera bra måste det finnas en samverkan mellan tilluft, frånluft och luftrörelse mellan rum. Det finns några olika ventilations typer som är bra att känna till.

Självdrag i 70-talshus

På 70-talet var det vanligt att man byggde hus med självdrag, vilket i princip innebär att varm luft, som är lättare än kall, stiger uppåt och ut genom frånluftskanalen. För att detta ska fungera optimalt krävs en viss skillnad mellan ute-, och innetemperaturen. Självdrag fungerar dåligt under den varmare delen av året och kan behöva hjälp av frånluftsfläktar eller ventilationsaggregat.

Mekanisk frånluft

Mekanisk frånluft är en modifierad lösning av självdrag i form av att man har tillfört en mekanisk frånluftsfläkt. Denna är oftast placerad på taket, i spiskåpan eller på vinden. Principen är likadan som för självdrag, men luften dras ut mekaniskt. För att mekanisk frånluft ska fungera optimalt krävs det tillräckligt med friskluftsventiler installerade.

Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning

Ett ventilationssystem med värmeåtervinning är det mest avancerade som finns på marknaden idag. Mekanisk från- och tilluft system fungerar på så sätt att uteluften förvärms och fördelas i de rum som behöver renare luft, till exempel sovrum. Medan luft från mindre rena rum, som kök och grovkök, sugs ut med hjälp av frånluftsfläktar. Har man dessutom en värmeväxlare återvinns värmen från luften innan den lämnar huset. På så sätt sparar man mycket energi och inomhus klimatet blir perfekt.

Har man möjlighet ska man absolut installera i ett ventilationssystem med värmeåtervinning. Detta är en investering som kostar mer, men som i längden sparar energi, pengar, hälsa och miljö.

Copyright © 2015 Holm & Bergs Rör - Rörmakaregatan 17, Oskarsvik